Betaalbare advocaten met uitstekende en slagvaardige prestaties.


Tarieven en honorarium van Ek advocaten.


De tarieven van een advocaat lopen enorm uiteen en zijn onduidelijk.

 

Van Ek advocaten wil u graag meer inzicht geven waarom de tarieven onduidelijk zijn.

De "tarieven" zijn erg afhankelijk van veel factoren zoals een rechtsbijstandsverzekering, toevoeging, deskundigheid van uw advocaat en soort rechtszaak met al dan niet diverse kosten van derden die daarbij komen kijken.

 

Ook de eigen bijdrage is vaak verschillend per zaak, als u toch goed verzekerd bent.


Kom juist daarom langs voor een gratis gesprek.

 

Tijdens het eerste gesprek brengen wij de kosten duidelijk in kaart voor uw situatie.

Ook de haalbaarheid en of persoonlijke vragen worden besproken.

Maar soms krijgt u tijdens dit eerste gesprek al duidelijk advies waarmee u verder kunt, zonder een procedure te hoeven starten.

 

Mocht u toch al wat meer informatie willen, lees dan rustig verder en bekijk ook eens de "veel gestelde vragen".


Ons kantoor verleent ook rechtshulp op basis van een toevoeging

 

Een toevoeging is een gesubsidieerde rechtsbijstand, indien uw inkomen valt binnen de daarvoor vastgestelde grenzen.

In dat geval bent u alleen een eigen bijdrage verschuldigd, die varieert van ongeveer 196 Euro tot maximaal ongeveer 860 Euro.

In zaken betreffende personen- en familierecht (omgang, gezag, scheiding) zijn de eigen bijdragen sinds 1 oktober 2013 fors verhoogd en geldt een minimale eigen bijdrage van 340 Euro.

Meer hierover vind u in "veel gestelde vragen". onder het kopje "ik kan mijn advocaat niet (volledig) betalen.

 

In bepaalde gevallen hoeft u zelfs geen eigen bijdrage te betalen, of kunt u de eigen bijdrage (deels) vergoed krijgen door de Sociale Dienst in de vorm van bijzondere bijstand. Bovendien krijgt u een korting van 53 Euro op de eigen bijdrage indien u een doorverwijzing naar ons kantoor vraagt bij het Juridisch Loket aan de Geerstraat 105 te Heerlen.

U kunt ook bellen voor een doorverwijzing (0900 8020).

Is uw inkomen te hoog voor een toevoeging, dan dient u een uurtarief te betalen. 

Van Ek Advocaten is een kantoor dat werkt met uur tarieven vanaf 160,- Euro tot ongeveer 200,- Euro ex. BTW per uur.

 

Per zaak en per cliënt wordt bekeken, welk tarief passend is. In sommige voorkomende gevallen kan een vast tarief voor een zaak worden afgesproken. Voor een kort geding kan bijvoorbeeld een vaste prijs worden afgesproken, die meestal rond de 860 Euro ex. BTW zal liggen.

 

Procederen bij de rechter kost geld.

Voor de meeste zaken dient griffierecht betaald te worden bij de rechter.

Indien u eisende partij bent, moet er altijd griffierecht worden betaald, als u gedaagde partij bent, alleen in bepaalde gevallen.

Voor een overzicht van de griffierechten zie deze link. Heeft u recht op een toevoeging, dan wordt er korting gegeven op het griffierecht.

Zie voor een uitgebreide toelichting en de overige kosten onze algemene voorwaarden en of "veel gestelde vragen".        


Voor al uw vragen kunt u uiteraard ook persoonlijk bij ons terecht.