Veel gestelde vragen over advocaat kosten algemeen.Met welke kosten moet ik rekening houden?

 

 

Betalend

Toevoeging

Rechtsbijstand-
verzekering**

Honorarium Advocaat

Uurtarief /
Prijsafspraak

Eigen bijdrage
(Tarieven)*

Nee

Deurwaarderskosten

Ja
(Tarieven)

Algemeen: nee
Bijzonder: ja

Nee

Leges, uittreksels e.d.

Ja

Ja

Nee

Griffierechten

Ja
(Tarieven)

Ja, maar verlaagd
(Tarieven)

Nee

Proceskostenrisico

Ja
(Kanton)
(Civiel)

Ja
(Kanton)
(Civiel)

 Nee

 

* In het Personen- en Familierecht gelden andere eigen bijdragen.

 

** Geldt voor de doorsnee rechtsbijstandverzekering.
Uw situatie is afhankelijk van de voorwaarden van uw eigen rechtsbijstandverzekering.


Wat zijn incassokosten?

 

Met incassokosten bedoelen we de kosten die zijn gemaakt om een wederpartij aan te sporen een geldbedrag te betalen. Voor deze kosten gelden tarieven, die de schuldenaar aan de schuldeiser moet betalen als een zaak terecht ter incasso uit handen is gegeven en bepaalde formaliteiten in acht zijn genomen (zoals betalingstermijnen). Deze tarieven, geldend vanaf 1 juli 2012, kunt u hier vinden.


Waarom zijn de advocaatkosten in verschillende soorten gesplitst?

 

Advocaatkosten worden slechts gedeeltelijk vergoed, volgens een forfaitair systeem met vaste bedragen die de daadwerkelijke advocaatkosten niet dekken. Vergoeding van advocaatkosten is dus slechts een tegemoetkoming. Bovendien worden niet alle advocaatkosten vergoed. Het gaat slechts om advocaatkosten die gedurende of na de procedure zijn gemaakt.

 

Kosten voorafgaand aan een gerechtelijke procedure zijn bijvoorbeeld advieskosten of kosten die zijn gemoeid

met het over en weer corresponderen met (de advocaat van) de wederpartij. Bij kosten die gedurende de procedure worden gemaakt, kunt u onder meer denken aan de kosten die zijn gemoeid met het indienen van processtukken of het bijwonen van zittingen.

 

De na de procedure gemaakte kosten zijn de kosten die zijn gemoeid met de werkzaamheden van uw advocaat en deurwaarder indien uw wederpartij, na een voor u gunstige uitspraak, niet vrijwillig aan de uitspraak voldoet.


Krijg ik mijn kosten terug als ik een zaak win?

 

Gedeeltelijk. Als u de zaak (grotendeels) wint, dan zal in de regel de wederpartij een proceskostenvergoeding aan u moeten betalen. Sommige kosten krijgt u daarbij volledig vergoed (normaliter deurwaarderskosten en griffierechten), sommige kosten slechts gedeeltelijk (advocaatkosten) en weer andere kosten (zoals leges) helemaal niet.


Geldt deze kostenvergoeding in alle zaken?

 

Nee. Voor personen- en familierecht en voor intellectuele eigendomszaken gelden afwijkende regels.

In zaken op het gebied van personen- en familierecht (zoals echtscheidingen of alimentatiezaken) worden de kosten ‘gecompenseerd’. Dat houdt in dat iedere partij zijn of haar eigen kosten moet betalen en dat hier geen vergoeding voor wordt gegeven, ongeacht wie de zaak wint of verliest. Slechts in uitzonderlijke situaties is dat anders.

In zaken die betrekking hebben op intellectuele eigendom (zoals merkrechten, octrooien en auteursrechten) worden daarentegen in beginsel wel alle kosten die u heeft gemaakt volledig vergoed.


Wat valt onder deurwaarderskosten?

 

Dit zijn de kosten van de deurwaarder indien hij bijvoorbeeld een dagvaarding of uitspraak moet betekenen aan de wederpartij dan wel beslag moet leggen. De hoogte van dergelijke ambtshandelingen is hier te vinden.


Wat zijn griffierechten?

 

Dit zijn de kosten die u aan de rechtbank moet betalen om de zaak in behandeling te nemen. De hoogte van deze kosten is hier te vinden.


Hoe hoog is de vergoeding voor advocaatkosten?

 

Advocaatkosten worden slechts gedeeltelijk vergoed, volgens een forfaitair systeem met vaste bedragen die de daadwerkelijke advocaatkosten niet dekken. Vergoeding van advocaatkosten is dus slechts een tegemoetkoming.

Voor de vergoeding van advocaatkosten geldt een puntensysteem. Hoe meer in een procedure moet gebeuren, hoe meer kosten vergoed worden. Daardoor worden slechts advocaatkosten betaald die gedurende of na de procedure worden gemaakt. Bovendien is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het belang van de zaak of om hoeveel geld het gaat.

 

De staffel is wat betreft kantonzaken is hier te vinden en het Liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven hier.


Wat valt onder kosten van derden?

  

Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het verkrijgen van uittreksels, het laten verrichten van deskundigenonderzoek of het horen van getuigen. Aangaande deze kosten is geen hoofdregel voor vergoeding ervan te geven; dit zal afhangen van de omstandigheden van het geval.


Wij geven u altijd een eerlijk en deskundig advies met persoonlijke aandacht!