Een advocaat lijkt onbetaalbaar voor mijn inkomen.U hoort en leest dit overal, maar wat is een "toevoeging" eigenlijk?

 

 

Rechtsbijstand is er voor iedereen. Het mag niet uitmaken of u weinig of veel geld heeft.

Daarom is geregeld dat cliënten die een advocaat niet kunnen betalen, toch hulp kunnen krijgen.

Dit is de zogenaamde "toevoeging".

De overheid betaalt in dat geval een deel van de kosten en rechtsbijstand wordt alsdan verleend op toevoegingsbasis (vroeger ook wel “bewijs/advocaat van onvermogen” of “pro deo advocaat” genoemd).

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt hiervoor. Onze advocaten zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven.


Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toevoeging?

 

 

U mag niet te veel verdienen;

&
U mag niet te veel vermogen hebben.


Naar welk moment kijkt de Raad voor Rechtsbijstand, om te kijken of ik in aanmerking kan komen voor een "toevoeging"?

 

 

De raad kijkt in eerste instantie naar uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar.

Bent u in die twee jaar echter opeens veel minder gaan verdienen, waarbij uw inkomen meer dan 15% is gedaald?

Of kwam u in het peiljaar niet in aanmerking voor een gesubsidieerde "toevoeging" of rechtsbijstand en is uw inkomen en/of vermogen gedaald waardoor u nu wel in aanmerking komt?

Dan kan de Raad voor Rechtsbijstand worden verzocht om naar uw huidige financiële situatie te kijken,

in plaats van die van twee jaar geleden.

 

Dit heet een verzoek om peiljaarverlegging.


Wie vraagt de toevoeging aan?

 

 

Uw advocaat vraagt de toevoeging aan voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand.


Is er een hogere eigen bijdrage bij familierecht zaken ?

 

 

Ja, er is een hogere eigen bijdrage als het gaat om

familiezaken, meer hierover vind u hier.

zoals bijvoorbeeld echtscheiding, omgang en alimentatie.


Zijn er nog andere kosten?

 

Naast de eigen bijdrage in de kosten van de advocaat kunt u ook te maken krijgen met andere kosten, zoals griffierechten, kosten getuigen of deskundigen en – in het geval u de zaak verliest – een proceskostenveroordeling. Al deze kosten dient u zelf te voldoen.

 

Wat betreft het griffierecht geldt bij een toevoeging een

verlaagd tarief.

Meer informatie vind u hier.


U betaalt misschien zelfs minder of zelfs geen eigen bijdrage, vraag naar uw mogelijkheden.