Zijn er mogelijkheden zonder een rechtsbijstandsverzekering en of een "toevoeging"?Welk uurtarief geldt voor mij?

 

 

Van Ek advocaten hanteert marktconforme uurtarieven die afhankelijk zijn van de zaak en van de deskundigheid en/of ervaring van de advocaat. Op voorhand informeren wij u tijdens een gesprek over deze uurtarieven.

Deze zullen tussen de € 160,- en € 200,- Bruto per uur bedragen.


Komen er nog andere kosten bovenop het uurtarief?

 

Wij hanteren géén vaste opslag van kantoorkosten, opslagpercentages of “succes fees”.

Incidentele kantoorkosten,

zoals een koerier-spoedservice, en kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, belasten wij wel één op één aan u door.


Wanneer moet ik betalen?

 

 

In de regel wordt maandelijks gedeclareerd; op voorhand kan een voorschot in rekening worden gebracht.


Ontvang ik een specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden?

 

 

Ja, bij onze declaraties ontvangt u een specificatie van de verrichte werkzaamheden op datum.


Is een prijsafspraak mogelijk?

 

 

Prijsafspraken over een op maat gemaakt kostenmaximum zijn mogelijk,

bijvoorbeeld indien sprake is van een betrekkelijk gering belang of indien u advisering wenst omtrent uw rechtspositie.


U heeft al een advocaat vanaf € 160,- per uur bij van Ek advocaten.